Sammen kan vi bedreForandringsfællesskaber WHY

Vi støtter menneskers evne til at balancere eget liv, navigere i relationer og indgå i fællesskaber.

En af de samfundsmæssige udfordringer, som dig&mig har fokus på, er at hver 5. dansker har kroniske smerter i større eller mindre omfang.

Derfor udbyder vi en forandringsmulighed, der handler om at være den du er, og den du gerne vil være; sammen med andre


Fremtiden kalder på, at vi skal kunne gå ind og ud af dedikerede fællesskaber, samarbejde med andre og stå tydeligt som individ. Samtidig kan følelsen af ensomhed være stor, når man som menneske får konstateret kroniske smerter, der sætter spørgsmålstegn ved den normale hverdag og deltagelse i samfundet.
Derfor ser vi et behov for, at det enkelte menneske lever livet med opmærksomhed på sig selv, og samtidig forstår relationerne til omverdenen. (skrives sammen med det nedenfor)

Fremtiden kalder på, at vi kan gå ind og ud af dedikerede fællesskaber, samarbejde med andre og stå tydeligt, som de individer vi er. Samtidig kan følelsen af ensomhed være stor, når man som menneske afventer eller har fået en diagnose for kroniske smerter, da det sætter spørgsmålstegn ved den kendte hverdag og deltagelse i samfundet. Derfor ser vi et behov for, at det enkelte menneske lever livet med opmærksomhed på sin egenfortælling og sine relationer.

dig&mig støtter mennesker i evnen til at navigere i eget liv og i den verden, der omgiver dem.

Det er så stort et samfundsmæssigt problem, hvor vi alle sammen er nødt til at tage et ansvar for at løse det. 

Sundhedsstyrelsen understreger at det er allervigtigst at sætte hurtigt ind, men de fleste skubber smerterne til side i starten og går flere år uden at få konkret diagnose,
xxx
forbygge og hjælpe med værktøjer til turen på “smertevejen”.
Detaljeret beskrivelse af betydningen af smerteramt i fællesskabet: individ, pårørende, arbejdplads/arbejdsliv 

Resultater fra rapporterne Sygdomsbyrden i Danmark – sygdomme og risikofaktorer
Sygedage ved langvarigt sygefravær (nedenfor er citat og skal evt omformuleres/forkortes)
"Blandt personer med de psykiske lidelser depression og angst samt muskel-skeletsygdommene, lænderygsmerter, nakkesmerter og slidgigt er der et betydeligt antal ekstra sygedage årligt. Eksempelvis er der mere end 3 mio. ekstra sygedage blandt personer med depression sammenlignet med personer uden depression. Det svarer til 14 % af alle sygedage. Når disse sygdomme fylder så meget i sygefraværet, hænger det sammen med, at der er mange, der har disse sygdomme. Det er meget arbejdskraft, der går tabt, og der er derfor et betydeligt potentiale, hvis man via forebyggelse, rehabilitering og behandling kan reducere det langvarige sygefravær. Som illustrationer af størrelsesordenen svarer 3 mio. sygedage til 13.000 fuldtidsstillinger, og der var i 2021 cirka 8.500 årsværk i plejestillinger (SOSU-assistenter og – hjælpere mv) på offentlige sygehus" https://www.da.dk/statistik/fravaersstatistik/2021/


Proces - sammen om forandring WHEN 

Vi støtter menneskers evne til at balancere eget liv, navigere i relationer og indgå i fællesskaber

dig&mig støtter mennesker i evnen til at navigere i eget liv og i den verden, vi omgiver os med. I forløbet sætter vi rammen, medens en enkelte deltager undersøger, udfolder og målsætter egen forståelse af livet gennem kroppen, hjertet og hjernen.

Dermed får du mulighed for se din livsbalance i et nyt perspektiv og din tilknytning til fællesskabet styrkes.

Hjernen

skaber fantasi, kommunikation og eftertanke går hånd i hånd.

Indre og ydre dialog træner balancen mellem de to hjernehalvdele, og dermed øges forståelsen for handlinger, tanker og følelser.

Derfor benyttes samtale, fokus på sprog og relationelle mønstre på workshoppen, så vi kan mestre og omfavne eget og andres liv.

Kroppen

bærer os og frembringer glædeshormon og er en fantastisk beholder for vores nervesystem.

Musik udløser dopamin.

Det vækker følelsen af nydelse og glæde hos det enkelte menneske, som også smitter af på vores relationer.

Derfor benyttes musik til at højne sundhed og trivsel, og til at mærke og dele glæden i fællesskaberne.

Hjertet

fører energi til krop og hjerne, og associeres med vores følelsesliv.

Erfaringer skaber ofte vores selvfortælling og bliver en del af vores oplevede følelser.

Ved at vi definerer fremtidsfortællinger skabes nye følelser.

Derfor benyttes fortælling, til at vende vaner og definere personlige og samfundsmæssige værdier og tematikker.

At leve med kroniske smerter sætter ofte spørgsmålstegn til forandringer i hverdagen og deltagelse i samfundet, hvor denne følelse kan virke overvældende. 

Med egenfortælling, vanevending, musik, dans. skabende arbejde og dialog sætter vi rammen for at deltagerne undersøger, udfolder og målsætter bedre livsbalance gennem kroppen, hjertet og hjernen. Dermed sættes følelsen af ensomhed i et nyt perspektiv og tilknytningen til fællesskabet styrkes.


dig & mig & os (blomst anima arbejdsstyrke) WHAT

Men da vi også ved at arbejdsgiver ingen krav har på at kende sygdomsårsag, så søger vi  at finde en form, hvor medarbejderne kan hjælpes med det samme, og forhåbentligt undslippe længere sygdomsforløb og tabt arbejde, og hvor virksomhederne kan have sunde medarbejdere og bibeholde disse kompetencer.

Vi har kontakt til de førende læger indenfor området herhjemme, samt opbakning fra patientforeninger.
Overførbar praksis og viden til forskning
Står på i netværk/på platform af personer indenfor viden, erfaring og praksis. 

Insert Video

Forløb og aktiviteter

DM formøde
DM kickstarter

DM workshop

DM katalog

DM overblik
DM plan

DM handling


Individet er det primære, men som en del af fællesskaber.
Rundt om individet er der systemer og strukturer. Derfor har vi tilbud til både virksomheder, organisationer, foreninger og enkeltpersoner.

Virksomhed eller organisation WHO

Er jeres humane kapital fremtidssikret?

Individ eller forening WHO

Er dine personlige kræfter rustet til fremtiden?

I samarbejde med jer stiller vi processer til rådighed for fælleskabet, som forandrer og styrker målsætningen om ESG.

Da vi ved at arbejdsgiver ingen krav har på at kende sygdomsårsag, så søger vi  at finde en unik form i samarbejde med jer, hvor medarbejderne kan hjælpes med det samme, og forhåbentligt undslippe længere sygdomsforløb og tabt arbejde, og hvor i som virksomhed eller organisation kan have sunde medarbejdere og bibeholde disses kompetencer.

Ventetid - bedste ven pludselig en nedadgående smerte spiral 

Har du fået en ny titel? Kronisk smerteramt

Indhold WHAT

Musik som glædesgiver, bevægelse, bevidstgørelse, vanevending, metoder og struktur = PAUSE
Styrker evnen til at tage omsorg for din fysiske udfoldelse, mentale tilstand og følelsesmæssige væren.

Kroniske smerter måles ikke alene kun på intensiteten af smerterne, men “…påvirker den måde du lever på…” - Morten Høgh

På det seneste har der været en del presseomtale om kronisk smerteramte f.eks. et ret spændende indslag i Aftenshowet forleden med Lotte Heise og Morten Høgh. Hver 5. dansker er ramt af kroniske smerter, er der stor sandsynlighed for,
 - sammen om FORANDRING, som henvender sig til alle kronisk smerteramte, bruges fortælling, vane-hacking, musik, dans, skabende arbejde og dialog, som ramme for, at du kan undersøge, udfolde og målsætte egen forståelse af livet gennem din hjerne, din krop og dit hjerte.

Henvisning til Kasper (tabuisering + tavshed)

For at kunne få en bedre hverdag, må vi søge at holde hjerne, krop og hjerte i fuld vigør, og balancere et solidt helbred.

Derfor ønsker vi at gøre op med MER-samfundet og søger at være med til at forme den medmenneskelige tilgang i et BEDRE-samfund. For ved at forebygge investerer vi i mindre brandslukning for flere mennesker i fremtiden.

- Vi skaber et trygt rum og en struktur til rådighed, hvor deltagerne gennem aktiviteter bliver bedre til at mestre eget liv og forbedrer livsglæden. Tanken er at når det enkelt menneske er glad og opnår livsbalance, giver det en samfundsmæssig bedre og mangfoldig bredere bundlinje. 

Ved et kontinuerligt fokus på individ og fællesskab og samspillet imellem de to, sætter vi rammerne for at den enkelte kan finde sig selv, og forbinde sig til fællesskabet.

Derfor indeholder dig&mig workshops både dialog, livsfortælling, kreativitet, musik, dans og skabende arbejde.

Det siger andre... WHO cases + knowhow

Indskrive alle retninger

Samarbejdspartnere

Stine Amris
Tina Horsted
Lægegruppe

Sundhedsstyrelsen


Helene HR
Enter your text here...

- Helene xxx, HR xxx

Enter your text here...

- Stine A, forsker og speciellæge

Enter your text here...

- Morten Beck, almen læge

Overskrift  HOW cases

Tale åbent om tabuer - autentisk tilgang
Ønske om at inspirere andre til forandring og forbedring ud fra egne erfaringer, sundhedspartnere og videnskaben
Kreativitet, Musik, Bevægelse
Forvalte personligt lederskab, egenfortælling
Samskabelse
Fællesskab, accountability
Proces
Glæde
Handlekraft i praksis

Ars (kunst) > håndværk/praksisfelt < Scientia (videnskab)

Frihed
Autensitet
Kultur
Kunst
Kreativitet
Passion
Glæde (hvad gør dig glad?)
Diversitet
Lederskab og eget ansvar
Forebyggelse i stedet for opretholdelse
Proces med milepæle
Mere til bedre
Rebel til pedel
Virksomhed & individ: privat >< personlig
Rygsækken
Hemmelighed


Værktøjer:
Ikigai
Vanevending
Lederskab
Kunstneriske processer/skabende arbejde
Samskabelse
Dans
Musik
Det fysiske rum

Bag om dig&mig

Vision

At individet finder ståsted og derfra evner at bidrage til og indgå i fællesskaber.

Mission

Med dialog, bevægelse, kreativitet og inddragelse skabes workshops og individuelle forløb, hvor deltagerne støttes i at målsætte, navigere og udfolde eget liv.

Temaer sættes som inspirationsramme for individets situation og fællesskabets grundlag.

Vi samarbejder med børn, unge, voksne, virksomheder og organisationer om at skabe nye dagsordner inden for områderne individ & fællesskab, ensomhed og smerte.

Værdier

Glæde, Kærlighed, Autencitet, Nysgerrighed, Idérigdom, Ansvarlighed, Tolerance og Tillid.

Christina Mai

Miss Christina Mai - Foto: Jesper Koefoed

Følelsen af ensomhed og stress sætter sig i cellerne, men vi kan bruge sang, dans og musik til at lukke op, så vi kan give slip på det gamle og skabe plads til det, der gør os glade. 

Christina brænder for, at hjælpe dig med at finde, skabe og forløse glæden gennem musik og dans.
Fællesskaber har siden tidernes morgen brugt lyd og bevægelse til at skabe glæde og finde sammen. Selv forskningen har påvist, at vi bliver mere lykkelige og forbedrer vores almentilstand, når vi synger og danser sammen i en gruppe. Men det kræver, at vi hver især kender os selv og de egenskaber, som vi byder ind med i de forskellige fællesskaber, vi er en del af.

Siden 2010 har Christina undervist mennesker fra 0-100 år. Hun er uddannet folkeskolelærer i bl.a. musik og har en efteruddannelse fra RMC i musikpædagogik ved Lotte Kærså med fokus på skabende og legende elementer. Hun er konsulent i grundskolen og for virksomheder og er fast tilknyttet som danselærer hos Sweet Burlesque.

Som artist optræder hun med både sang og dans og glædes ved at kunne glæde publikum med sin dybe kvindestemme, musikken og danseoptrædener. I 2021 debuterede hun med 4 singler med original musik, skrevet i samarbejde med producer Tomas Thordarson, og de er i gang med at skabe et fuldt album.

Tine Kjær

Tine er konceptudvikler for en række initiativer, hvor ledere og produkter bliver forbedret og forandret. Forandringsledelse med stort menneskeligt fokus for sårbare er blevet hendes spidskompetance. 

I 2006-2012 skabte Tine konceptet skabekraft, der arbejdede med brugerdreven udviking.

I 2009 patenteres et nyt byggesystem som skal sætte fokus på lineær byggeprocesser i en kreativ måde at kommunikere på.

Siden 2016 udviklet med børn og unge i forhold til at udtrykke sig på andre måder end med det verbale sprog men bygge en ny selvfortælling for indre og ydre udvikling.

Genenm 15 år har hun både nationalt og internationalt udviklet og gennemgået dette sammen med børn/unge og ledere for at kreativitet og skaberkraft bliver en del af det at være i i udvikling og få skabt holdbarhed i livsforandringer. Logbogen bliver det vigtige med de modeller der gavner og fastholder kursisterne. 

Christina Mai

Tine Kjær


>